Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: UROPATIA ZAPOROWA U DZIECI - WYBRANE ASPEKTY

Autor:
Aleksandra Gawłowska, Jerzy Niedzielski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2003
Tom:
33
Numer:
4
Strona początkowa:
282
Strona końcowa:
285
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wodonercze, uropatia zaporowa, dzieci
Czytaj

Zaburzenia drożnooeci dróg moczowych powodują utrudniony odpływ moczu z zablokowanej miedniczki i z biegiem czasu prowadzą do powstania wodonercza. Powstające w ten sposób nadciśnienie w miedniczce nerkowej prowadzi do spadku filtracji kłębuszkowej, a z czasem do szeregu zmian morfologicznych i czynnościowych w nerce, określanych mianem uropatii zaporowej. Autorzy przedstawiają współczesne poglądy na temat etiologii tych nieprawidłowości u dzieci, jej patofizjologii oraz metod jej diagnostyki i leczenia. Prezentują również kierunki niektórych prowadzonych aktualnie badań mających na celu określenie czynnika, który ściśle korelując ze stopniem upośledzenia funkcji nerki, umożliwi kwalifikację pacjenta do leczenia operacyjnego, pozwoli ograniczyć częstość badań radiologicznych i jednocześnie będzie kryterium oceny skuteczności terapii.