Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: KORELACJE KLINICZNO-OBRAZOWE U DZIECI 5-6-LETNICH Z ZABURZENIAMI NEUROPSYCHOLOGICZNYMI PO PRZEBYCIU ENCEFALOPATII NIEDOTLENIENIOWO-NIEDOKRWIENNEJ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM

Autor:
Janusz Wendorff Małgorzata Bierczyńska-Kicińska, Jacek Kreisel, Barbara Wiśniewska, Marcin Tosik
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2003
Tom:
33
Numer:
4
Strona początkowa:
286
Strona końcowa:
291
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
6 rok życia, encefalopatia niedotleneniowo-niedokrwienna okołoporodowa, zaburzenia neuropsychologiczne, rezonans magnetyczny
Czytaj

Celem pracy było okreoelenie zależności kliniczno-obrazowych (MRI) u dzieci z zaburzeniami neuropsychologicznymi w 5-6 roku życia po przebyciu encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej (HIE) w okresie okołoporodowym. Materiał stanowiło 30 dzieci urodzonych w 27-34 tygodniu ciąży z rozpoznaną encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną okołoporodową (16 dzieci z I° i 14 dzieci z II°), hospitalizowanych w CZMP w latach 1992-1993, u których stwierdzono nieprawidłowości stanu neuropsychologicznego w 5-6 roku życia. Metoda polegała na dokonaniu oceny neurologicznej, psychologicznej z zastosowaniem testu Termana-Merrill oraz na wykonaniu i ocenie wyników badań obrazowych mózgu przy pomocy rezonansu magnetycznego. Analizę statystyczną przeprowadzono stosując test dokładny Fishera i t-Studenta. Zmiany w badaniu MRI stwierdzono u 18 dzieci z zaburzeniami neuropsychologicznymi w 5-6 roku życia (60%). W badanej grupie pacjentów u 16 rozpoznano zespół hyperkinetyczny. W badaniu MRI w tej grupie u 6 stwierdzono zmiany pod postacią leukomalacji okołoporodowej (30%). U 4 dzieci rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce i u wszystkich stwierdzono zmiany w MRI z poszerzeniem układu komorowego i zanikami korowo-podkorowymi. Opó?nienie umysłowe bez deficytów neurologicznych stwierdzono u 10 pacjentów. U każdego dziecka w tej grupie stwierdzono zmiany w MRI pod postacią leukomalacji okołokomorowej i leukomalacji ośrodka półowalnego. Pacjenci, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe częściej przebyli ciężkiego stopnia HIE niż średnio-ciężkiego w okresie okołoporodowym (p<0,05). U dzieci z ciężkiego stopnia encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną było znamiennie więcej przypadków z zanikami korowo-podkorowymi (p<0,01) i wodogłowiem ex vacuo (p<0,05). Wyniki pracy wskazują, że u większości dzieci w 5-6 roku życia z zaburzeniami neuropsychologicznymi, urodzonych przedwcześnie z HIE stwierdza się zmiany w badaniu MRI zależne od stopnia przebytej encefalopatii. Po przebyciu ciężkiego stopnia encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej częściej można stwierdzić niższy poziom rozwoju umysłowego (p<0,05). Również dzieci ze zmianami w badaniu metodą rezonansu magnetycznego pod postacią zaników korowopodkorowych i wodogłowia ex vacuo osiągały średni niższy poziom intelektu niż dzieci z leukomalacją okołokomorową (p<0,01).