Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: BÓLE BRZUCHA U DZIECKA, OCENA KLINICZNA Z WYKORZYSTANIEM SKAL NASILENIA BÓLU

Autor:
Mirosława Uścinowicz, Maciej Kaczmarski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2003
Tom:
33
Numer:
4
Strona początkowa:
303
Strona końcowa:
308
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
skale bólu, czynnościowe bóle brzucha, zapalenie błony śluzowej żołądka

Przewlekłe bóle brzucha wymagają obiektywnej oceny lekarskiej, uwzględniającej stopień nasilenia bólu. Pomocne w tym mogą być skale samooceny, wykorzystujące opinię dziecka, oraz skale behawioralne, oparte na obserwacji zachowań bólowych. W pracy analizowano przydatność subiektywnych skal nasilenia bólu (VAS, OUCHER, FPS) oraz skal behawioralnych (DEGR, CHEOPS, Gauvain- Piquard) w ocenie przewlekłego bólu brzucha. Badaniami objęto 77 dzieci w wieku od 6 do 17 lat, 57 z czynnościowymi bólami brzucha oraz 20 z zapaleniem błony śluzowej żołądka. Średnie natężenie bólu w skalach samooceny było zbliżone w grupach badanych i stanowiło około 50% zakresu skali. Dobrowolne wyrażanie bólu w skali DEGR oceniano podobnie. Inne elementy tej skali oraz pozostałych skal behawioralnych były słabiej wyrażone w grupach badanych (12-30%). Natężenie bólu u dzieci z czynnościowymi bólami brzucha i dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka było zbliżone. Nie wykazano istotnej statystycznie zależności nasilenia bólu od aktywności zmian zapalnych w badaniu endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego z oceną histopatologiczną wycinków żołądka. Spektrum objawów towarzyszących przewlekłym bólom brzucha było zbliżone w bólach organicznych i czynnościowych. Badania własne wskazują na przydatność skal oceny w kontroli bólu u dziecka. Samoocena sugeruje większe nasilenie bólu niż zastosowane skale obserwacyjne behawioralne.