Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: CZĘSTOŚĆ WSPÓŁISTNIENIA IGE - ZALEŻNEJ NADWRAŻLIWOŚCI Z ODPŁYWEM ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWYM U DZIECI I MŁODZIEŻY - WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ

Autor:
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Tatiana Janiszewska, Izabella Zielińska, Andrzej Nowak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2003
Tom:
33
Numer:
4
Strona początkowa:
297
Strona końcowa:
302
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
odpływ żołądkowo-przełykowy, IgE-zależna nadwrażliwość, dzieci, młodzież
Czytaj

Celem pracy było określenie częstości współwystępowania IgE - zależnej nadwrażliwości z odpływem żołądkowo-przełykowym oraz próba ustalenia najczęstszych czynników uczulających. Badaniami objęto 82 pacjentów w wieku od 1 do 16 lat z odpływem żołądkowo-przełykowy; IgE-zależną nadwrażliwość rozpoznano w oparciu o wywiad, badanie kliniczne, wynik stężenia cIgE w surowicy krwi oraz wyniki testów skórnych z wybranymi alergenami pokarmowymi i wziewnymi. IgE-zależną nadwraż- liwość stwierdzono u 48 (59%) pacjentów z odpływem żołądkowo-przełykowym, w tym uczulenie na alergeny pokarmowe u 21 (43,7%) z nich, na alergeny wziewne u 20 (41,7%), natomiast nadwrażliwość pokarmowo - wziewną u 7 - (14,6%). Najczęściej dodatnie wyniki testów skórnych stwierdzano na białka mleka krowiego, kurz domowy i pleśnie. Wyniki badań własnych wskazują na celowość: 1) rozważania możliwości współistnienia IgE-zależnej nadwrażliwości i odpływu żołądkowo-przełykowego; 2) planowania badań alergiczno-immunologicznych u pacjentów z odpływem żołądkowo-przełykowym.