Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: OCENA PARAMETRÓW ECHOKARDIOGRAFICZNYCH U DZIECI PO PRZEZSKÓRNEJ PLASTYCE BALONOWEJ ZASTAWKI PŁUCNEJ

Autor:
Maria Wróblewska-Kałużewska, Krzysztof Godlewski, Bożena Werner
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2003
Tom:
33
Numer:
4
Strona początkowa:
309
Strona końcowa:
312
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zwężenie zastawki płucnej, przezskórna balonoplastyka zastawki płucnej
Czytaj

Autorzy przedstawiają odległe obserwacje u 59 dzieci w wieku od 3 dni do 17 lat po przezskórnej plastyce balonowej zwężonej zastawki płucnej (BPV). Badania układu krążenia po BPV przeprowadzano w 6 miesięcy oraz 1 rok, 3 i 5 lat oraz powyżej 5 lat. Do BPV kwalifikowano pacjentów z gradientem pomiędzy prawą komorą a tętnicą płucną (RV-PA) powyżej 45 mmHg. U 54 pacjentów wykonano zabieg BPV jednorazowo, a u 5 pacjentów zabieg powtórzono, w tym u, 2 z powodu zastosowania zbyt małych balonów, u 1 - obecności zwężenia spowodowanego zastawką dysplastyczną oraz u 2 - z powodu nawrotu zwężenia. Reaktywne zwężenie drogi z prawej komory po BPV obserwowano u 12 pacjentów. Trzech pacjentów zakwalifikowano do leczenia operacyjnego, w tym jednego z powodu utrzymuj ącego się podwyższonego gradientu ciśnień RV-PA spowodowanego zastawką dysplastyczną pomimo powtórnej BPV, drugiego z powodu nawrotu zwężenia zastawkowego i trzeciego z powodu nawrotu współistniejącego zwężenia nadzastawkowego tętnicy płucnej. U pozostałych pacjentów nie stwierdzano narastania skurczowego gradientu ciśnień przez zastawkę płucną w dalszej obserwacji klinicznej. Bezpośrednio po BPV niedomykalność zastawki płucnej II o obserwowano u 15% pacjentów, a u 7 pacjentów niedomykalność zastawki płucnej narosła z łagodnej do umiarkowanej w dalszej obserwacji klinicznej. Nie obserwowano nasilania się łagodnej lub umiarkowanej niedomykalności zastawki płucnej do ciężkiej niedomykalności III o.