Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: OCENA WPŁYWU PODAŻY PAŁECZEK KWASU MLEKOWEGO NA WIELKOŚĆ OKSALURII U DZIECI Z KAMICĄ SZCZAWIANOWO-WAPNIOWĄ

Autor:
Janusz Kozłowski, Agata Spadło, Agnieszka Zmysłowska, Jerzy Bodalski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2003
Tom:
33
Numer:
4
Strona początkowa:
313
Strona końcowa:
316
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
hiperoksaluria, pałeczki kwasu mlekowego, dzieci
Czytaj

Właściwa flora jelitowa ma istotny wpływ na metabolizm szczawianów. W przypadku jej zaburzeń dochodzi do zwiększonego wchłaniania szczawianów z przewodu pokarmowego i w konsekwencji zwiększonego ich wydalania z moczem. Badania przeprowadzone przez Campieri i wsp. u dorosłych pacjentów z kamicą szczawianowo-wapniową sugerują, że podaż pałeczek kwasu mlekowego, przywracająca właściwą florę jelitową, powodowała istotne zmniejszenie hiperoksalurii. Badaniami objęto 45 dzieci, 28 dziewczynek i 17 chłopców w wieku od 6 do 17 (średnio) 12 lat, pozostających pod opieką Poradni Nefrologicznej Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z powodu kamicy szczawianowo-wapniowej lub stanu zagrożenia kamicą szczawianowo-wapniową. U 6 dzieci stwierdzono hiperoksalurię, zaś u kolejnych 8 - wartości oksalurii były bliskie górnej granicy normy. Czternastu wymienionych pacjentów zakwalifikowano do miesięcznej kuracji preparatem Trilac, zawierającym pa- łeczki kwasu mlekowego, w dawce 6 kapsułek dziennie. W grupie badanej średnia wartość oksalurii tuż po zakończeniu leczenia była statystycznie znamiennie niższa niż przed leczeniem (0,29±0,17 vs. 0,44±0,13 mmol/24h, p<0,05). Pozytywny efekt kuracji utrzymywał się również u wszystkich 9 pacjentów, zbadanych ponownie, miesiąc po zakończeniu leczenia. Uzyskane wyniki zachęcają do kontynuacji powyższych badań.