Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: ADRENOLEUKODYSTROFIA U 13-LETNIEGO CHŁOPCA

Autor:
Małgorzata Zgorzalewicz, Piotr Suda, Aleksandra Toczko
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2003
Tom:
33
Numer:
4
Strona początkowa:
317
Strona końcowa:
320
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
adrenoleukodystrofia, niedoczynność kory nadnerczy, dziecko
Czytaj

We wprowadzeniu autorzy prezentują najważniejsze informacje o adrenoleukodystrofii, co umożliwia lepsze zrozumienie obrazu klinicznego opisywanego przypadku. Trzynastoletniego chłopca przyjęto do szpitala z powodu narastających zaburzeń neurologicznych obejmujących zaburzenia chodu i postępujące problemy intelektualne. Dodatkowo przed dwoma laty pojawiło się u chłopca ciemne zabarwienie skóry. Współistnienie objawów neurologicznych i wzmożonej pigmentacji skóry jest charakterystycznym objawem adrenoleukodystrofii - rzadkiej, związanej z chromosomem X, choroby metabolicznej, powodującej postępującą demielinizację ośrodkowego układu nerwowego i niedoczynność kory nadnerczy.