Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rozprawa doktorska Jana Błażeja Bobrzyńskiego z 1837 roku "De asphyxia in genere" - pierwsza polska praca naukowa o śmierci z powodu uduszenia. Przekład pracy i komentarz

Autor:
Janusz H. S kalski, Bolesław Turczyński
Język:
PL
Czasopismo:
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Rok:
2012
Tom:
75
Numer:
1
Strona początkowa:
90
Strona końcowa:
107
ISSN:
0860-1844
Słowa kluczowe:
historia medycyny, historia anestezjologii, historia resuscytacji, śmierć z powodu uduszenia
Czytaj

Praca zawiera tłumaczenie z języka łacińskiego XIX-wiecznej dysertacji doktorskiej Jana Błażeja Bobrzyńskiego na temat śmierci z powodu uduszenia, pod znamiennym tytułem De asphyxia in genere. Dysertacja powstała w Krakowie, a jej promotorem był profesor Maciej Józef Brodowicz, pełniący wówczas urząd dziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Krakowskiej. Promocja doktorska odbyła się 26 czerwca 1837 roku. Poza tłumaczeniem tekstu we wstępie omówiono okoliczności powstania pracy oraz podano podstawowe informacje biograficzne dotyczące autora rozprawy. W komentarzu, zamieszczonym w końcowej części pracy, podano kilka krytycznych uwag na temat rozprawy, jak również pozytywną ocenę zaleceń klinicznych Bobrzyńskiego i rzetelności wykorzystania piśmiennictwa. Rozprawę oceniono jako encyklopedyczny przegląd ówczesnej wiedzy lekarskiej w omawianym zakresie wiedzy, wzbogaconej anegdotami, opisami zabobonów i popularnych w XIX wieku poglądów na temat stanów śmierci klinicznej oraz w ogólności procesu umierania: czy to w gwałtownych okolicznościach, czy też w aurze niezbyt zrozumiałych wówczas patofizjologicznych zjawisk towarzyszących procesowi umierania organizmu. Dysertację doktorską Bobrzyńskiego uznano za niezwykły i bardzo wartościowy dokument przybliżający nam realia wiedzy lekarskiej I połowy XIX wieku na temat asfiksji i możliwości ratowania życia chorego zagrożonego skrajną niewydolnością oddechową.