Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wkład Marcelego Landsberga w rozwój polskiej i światowej nefrologii

Autor:
Janusz Ostrowski, Bolesław Rutkowski
Język:
EN
Czasopismo:
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Rok:
2012
Tom:
75
Numer:
1
Strona początkowa:
117
Strona końcowa:
126
ISSN:
0860-1844
Słowa kluczowe:
profesor Marceli Landsberg, historia nefrologii i dializoterapii
Czytaj

Nefrologia jest stosunkowo młodą dziedziną medycyny wywodzącą się z królowej nauk, interny. Początki nefrologii na świecie sięgają bardzo odległych czasów, ale jej rozwój zauważalny jest szczególnie od okresu Odrodzenia, zwłaszcza w XVIII i XIX wieku, kiedy dokonało się wiele ważnych dla niej odkryć. W Polsce nefrologia jako podspecjalność medyczna zaczyna funkcjonować w pierwszych dekadach XX wieku. Najwięcej informacji z tego okresu dotyczy prac profesorów Witolda i Tadeusza Orłowskich, Jakuba Pensona czy Jana Roguskiego. Trochę w cieniu pozostawał dotychczas inny uczony, prof. Marceli Landsberg, dla którego zagadnienia dotyczące schorzeń układu moczowego, dzisiejszej nefrologii, stanowiły jeden z najważniejszych rozdziałów pracy naukowej obejmującej diagnostykę laboratoryjną, patofizjologię nerek, w tym badania czynnościowe, patologię obrzęków i gospodarkę wodną, leczenie dietetyczne i w końcu pionierskie w skali światowej eksperymentalne prace nad zastosowaniem otrzewnej w leczeniu niewydolności nerek.