Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Refleksje o kulturze i nauce (Poznań, PTPN, 26.04.2011)

Autor:
Stanisław Gądecki
Język:
PL
Czasopismo:
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Rok:
2012
Tom:
75
Numer:
1
Strona początkowa:
135
Strona końcowa:
137
ISSN:
0860-1844
Czytaj