Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czarownice, medycyna i społeczeństwo we wczesnośredniowiecznej Europie

Autor:
DONATELLA LIPPI, DOMIZIA WEBER
Język:
EN
Czasopismo:
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Rok:
2012
Tom:
75
Numer:
1
Strona początkowa:
68
Strona końcowa:
73
ISSN:
0860-1844
Słowa kluczowe:
historia czarownic, historia polowań na czarownice, śledztwa przeciwko czarownicom
Czytaj

Polowania na czarownice wspierane przez Inkwizycję Kościoła Katolickiego rozpoczęły się w późnym średniowieczu. W 1487 roku został opublikowany słynny traktat pt. Młot na czarownice (Malleus MaleJcarum) rozpoczynający okres polowań na czarownice w nowożytnej Europie, który trwał przez kolejne dwieście lat. W XVII wieku procesy czarownic nabrały wyjątkowego znaczenia, kiedy to wykorzystywano różne formy perswazji oraz tortur do wymuszania zeznań potwierdzających związki czarownic z diabłem. W śledztwach stosowano różne metody, czego dowodzą zachowane archiwalne raporty. W artykule autorzy skupiają się na sytuacji w północnych Włoszech w XVI i XVII wieku, wykorzystując oryginalne źródła i materiały archiwalne.