Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Polskie zainteresowania organizacją kształcenia medycznego i funkcjonowania służby zdrowia w Austrii w II połowie XIX wieku

Autor:
Jan Wnęk
Język:
PL
Czasopismo:
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Rok:
2012
Tom:
75
Numer:
1
Strona początkowa:
44
Strona końcowa:
53
ISSN:
0860-1844
Słowa kluczowe:
medycyna, edukacja, austriacka wiedza medyczna, szpitale w Wiedniu, historia nauki, konferencje lekarzy, opieka zdrowotna
Czytaj

Druga połowa XIX wieku zaznaczyła się wzrostem zainteresowania ze strony Polaków osiągnięciami austriackiej medycyny. Wówczas to na kartach specjalistycznych czasopism ukazało się kilkadziesiąt artykułów przedstawiających, jak w monarchii austriackiej rozwija się edukacja przyszłych lekarzy, funkcjonuje szpitalnictwo. Osobne publikacje poświęcono farmacji, konferencjom, wystawom, weterynarii. Dowodziły one, że austriaccy przedstawiciele świata nauki rozumieją potrzebę pogłębiania wiedzy medycznej, roztaczania opieki zdrowotnej nad potrzebującymi. Znaczna część autorów mogła przekonać się naocznie, jak funkcjonuje austriacka służba zdrowia. Studiowali oni bowiem w Wiedniu lub brali udział w konferencjach urządzanych w tym mieście.