Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badania powietrza domów pomocy społecznej w Białymstoku i okolicy pod względem występowania grzybów w okresie lata i jesieni

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Elżbieta Oksiejczuk, Agnieszka Gniadek, Anna B. Macura, Jolanta Lewko, Wiaczesław Niczyporuk, Wojciech Cieślak, Agata Wojewodko
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2002
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
59
Strona końcowa:
66
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
domy pomocy społecznej, grzyby, badania powietrza
Czytaj

Wstęp: W okresie ostatnich lat liczba zakażeń grzybiczych u pacjentów hospitalizowanych uległa podwojeniu. Cel badania: Ocena występowania grzybów drożdżopodobnych i pleśni w powietrzu w domu pomocy społecznej w Białymstoku i okolicy. Materiał i metody: Zanieczyszczenie powietrza (przed budynkiem, w korytarzach, salach chorych, pokojach socjalnych, kuchniach, łazienkach, toaletach) oceniano przy użyciu urządzenia SAS SUPER 100 (Pbi International). SAS stosowany był przez NASA oraz na pokładzie amerykańsko-rosyjskiej stacji orbitalnej MIR. Posiada on międzynarodowy, ustalony standard pobierania próbek powietrza. Florę grzybiczą ze ścian, podłóg, łóżek, rąk personelu i ubrań uzyskiwano przy użyciu aplikatora Count-Tact applicator i płytki Count-Tact (BioMerieux). Wymazy pobierano ze skóry i przestrzeni międzypalcowych rąk i stóp, paznokci i jamy ustnej. Grzyby hodowano na podłożu Sabourauda, a ich identyfikację przeprowadzano przy użyciu standardowych procedur. Wyniki: Badania mikrobiologiczne powietrza oraz ścian wykazały istotne różnice w występowaniu flory grzybiczej w zależności od miejsca izolacji (korytarze, sale chorych, pokoje socjalne, kuchnie, łazienki, toalety itd.) i pory roku (lato, jesień). Znamienny wzrost izolacji grzybów z powietrza i ścian w domach pomocy społecznej stwierdzono jesienią. Podobny wzrost izolacji grzybów wykazano u mieszkańców jesienią. Grzyby drożdżopodobne izolowane od mieszkańców domów pomocy społecznej były wrażliwe na leki przeciwgrzybicze oraz wykazywały małą aktywność enzymatyczną. Wnioski: Stwierdzano istotny wzrost izolacji grzybów z powietrza jesienią w domach pomocy społecznej. Konieczne są dalsze badania powietrza w celu oceny ich występowania w innych porach roku (wiosna, zima).