Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: ZESPÓŁ KLIPPEL-TRENAUNAY'A JAKO JEDNA Z PRZYCZYN PRZEROSTU KOŃCZYN U NIEMOWLĄT - TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE

Autor:
Katarzyna Bartosiewicz, Martyna Tuziak, Iwona Stecewicz, Elżbieta Krzywińska-Zdeb, Hanna Romanowska, Mieczysław Walczak, Maria Giżewska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2012
Tom:
42
Numer:
3
Strona początkowa:
157
Strona końcowa:
159
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zespół Klippel-Trenaunay'a, przerost kończyn, plama typu czerwonego wina
Czytaj

Zespół Klippel-Trenaunayąa (KTS) jest rzadkim zespołem wad wrodzonych o niewyjaśnionej etiologii, w którym występuje charakterystyczna triada objawów: naczyniaki płaskie, przerosty tkanek miękkich i kości w okolicy objętej naczyniakiem oraz żylaki kończyn. U większości chorych stwierdza się wszystkie wymienione objawy (postać klasyczna). Może wystąpić też postać naprzemienna, w której lokalizacja naczyniaków nie odpowiada przerostowi kończyny, oraz postać poronna - z brakiem jednego ze składników triady. Bogata symptomatologia kliniczna, przy braku możliwości genetycznego potwierdzenia KTS, nastręcza wielu trudności diagnostycznych, szczególnie u niemowląt, kiedy to część objawów jeszcze nie występuje. W pracy omówiono przypadek 11-miesięcznego chłopca, u którego od urodzenia obserwowano naczyniak płaski olbrzymi oraz zwiększony obwód i asymetrię obu kończyn dolnych. W diagnostyce różnicowej wzięto pod uwagę zespół Proteusza (PS) oraz inne zespoły wad wrodzonych przebiegające z przerostem kończyn.