Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej

Autor:
Wojciech Lipoński
Język:
EN
Czasopismo:
Studies in Physical Culture and Tourism
Rok:
2012
Tom:
19
Numer:
4
Strona początkowa:
209
Strona końcowa:
210
ISSN:
0867-1079
Słowa kluczowe:
recenzja
Czytaj

Recenzja