Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Epidemiologia łuszczycy w rejonie województwa lubelskiego w latach 2005-2009

Autor:
Adam Borzęcki, Monika Dudra-Jastrzębska, Agnieszka Sajdak-Wojtaluk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
149
Strona końcowa:
153
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, epidemiologia, chorobowość, zapadalność
Czytaj

Wprowadzenie: Łuszczyca jest przewlekłą, nawrotową chorobą zapalną o podłożu genetycznym. Spotykana jest na całym świecie, jednak obserwuje się dość duże wahania w światowej populacji w zależności od położenia geograficznego. Jest zdecydowanie częstsza wśród Europejczyków i białych mieszkańców Ameryki Północnej. Natomiast nie występuje wcale lub sporadycznie wśród rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej, Aborygenów australijskich czy mieszkańców Afryki Zachodniej. Cel pracy: Celem niniejszych badań była ocena epidemiologii łuszczycy w rejonie województwa lubelskiego w latach 2005-2009. Materiał i metody: Badania oparto na analizie 5-letnich danych statystycznych pochodzących z Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyniki: Na podstawie zebranych i przeanalizowanych 5-letnich danych stwierdzono, że częstość występowania łuszczycy u osób zamieszkujących województwo lubelskie wynosi co najmniej ok. 1,5%. Zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet zamieszkujących całe województwo lubelskie najwięcej było chorych między 41. r.ż. a 60. r.ż., a najmniej osób najmłodszych, niemających ukończonych 20 lat. Wnioski: Należy założyć, z dużym prawdopodobieństwem, że powyższe dane są zaniżone.