Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rak z komórek Merkla - analiza kliniczna 9 chorych

Autor:
Michał Sobjanek, Patrycja Szczurkowska, Beata Imko-Walczuk, Rafał Pęksa, Igor Michajłowski, Aneta Szczerkowska-Dobosz, Adam Włodarkiewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
159
Strona końcowa:
163
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
rak z komórek Merkla, leczenie chirurgiczne
Czytaj

Wprowadzenie: Rak z komórek Merkla (Merkel cell carcinoma, MCC) jest rzadko występującym, złośliwym nowotworem skóry o wzrastającej zapadalności. Cel pracy: Analiza kliniczna chorych diagnozowanych i leczonych w Klinikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Materiał i metody: W latach 1995-2010 w Klinikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zdiagnozowano i leczono 9 pacjentów (5 kobiet, 4 mężczyzn) z MCC. Średnia wieku badanych wynosiła 79 lat. Analizowano czynniki ryzyka, wiek, płeć, lokalizację nowotworu, jego wielkość, zaawansowanie, odsetek wznów oraz przeżycie chorych. Chorzy leczeni byli chirurgicznie oraz za pomocą radioterapii. Czas obserwacji wynosił od 2 do 13 lat. Wyniki: Przewlekła ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe oraz immunosupresja były najczęściej obserwowanymi czynnikami ryzyka MCC. Guzy najczęściej występowały na skórze głowy, ich wielkość wynosiła od 1 do 4 cm. U większości chorych rozpoznanie stawiano w I stadium zaawansowania choroby. Pięciu badanych zmarło z powodu MCC, średnio po 22 miesiącach od rozpoznania. Wnioski: MCC występujący w populacji Polski Północnej pod względem epidemiologicznym, klinicznym i histopatologicznym nie wykazuje istotnych różnic z innymi populacjami kaukaskimi. Pacjenci poddawani immunosupresji są grupą szczególnie narażoną na MCC.