Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dysmorfofobia w oczach studenta kosmetologii

Autor:
Olga Dębska-Ratuszniak, Grażyna Kamińska-Winciorek, Radosław Śpiewak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
171
Strona końcowa:
174
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
body dysmorphic disorder, zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania, studenci
Czytaj

Wprowadzenie: Body Dysmorphic Disorder (BDD, zaburzenie dysmorficzne) to zespół chorobowy charakteryzujący się nadmiernym niepokojem wywołanym nieistniejącym lub minimalnym defektem fizycznym. Mimo że choroba ta dotyczy do 2% populacji na całym świecie, wiedza na ten temat wciąż nie jest powszechna. Dotychczas nie badano postrzegania problemów psychodermatologii przez studentów kosmetologii. Cel pracy: Celem badania było poznanie wiedzy na temat psychodermatologii, a w szczególności BDD wśród studentów kosmetologii. Materiał i metody: Badanie ankietowe objęło 121 studentek kierunku kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) w wieku od 23 do 44 lat, mediana 24. Wyniki: Spośród 121 respondentów pojęcie psychodermatoz i BDD było znane 106 osobom (88%), z czego 65 osób (54%) było w stanie wskazać typowe objawy BDD. Najbardziej pożądana była według studentów współpraca kosmetologa z lekarzem dermatologiem (120, 99%), psychologiem (56, 46%) oraz chirurgiem plastycznym (53, 44%), a tylko 28 (23%) dostrzegało potrzebę współpracy z lekarzem psychiatrą. Wnioski: Większość studentek zna pojęcie psychodermatoz, a ponad połowa potrafi wskazać typowe objawy BDD. Dostrzegają one potrzebę współpracy kosmetologa z lekarzem dermatologiem, natomiast nie doceniają roli psychiatry w tym zakresie.