Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie poczucia granic ciała dla wybranych postaw wobec ciała w grupie pacjentów dermatologicznych: z łuszczycą i atopowym zapaleniem skóry. Doniesienie wstępne

Autor:
Iwona Krzewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
175
Strona końcowa:
181
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
poczucie granic ciała, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, postawy wobec ciała
Czytaj

Wprowadzenie: Doświadczenie skóry jako granicy między sobą a otoczeniem ma kluczowe znaczenie dla rozwoju osobowości i tożsamości człowieka. Zdaniem teoretyków ludzie różnią się pod względem poczucia granic ciała i jego wymiarów: barierowości (poczucia fizycznej odrębności od otoczenia) i przepuszczalności (podatności powierzchni ciała na naruszenie). Poczuciu granic ciała przypisywane są związki z kondycją zdrowotną człowieka. Cel pracy: Poznanie znaczenia poczucia granic ciała i jego wymiarów dla wybranych postaw wobec ciała u osób z chorobami skóry. Materiał i metody: Przebadano: 21 osób z łuszczycą i 9 osób z atopowym zapaleniem skóry, 30 osób zdrowych, 30 osób z zespołem jelita nadwrażliwego (IBS). Wykorzystano: Body Investment Scale, BIS (Orbach, Mikulincer, 1998, tłum. Suchańska, Wycisk), Kwestionariusz Poczucia Granic Ciała, KPGC (Krzewska, 2012); Skalę Koncentracji Uwagi na Powierzchni Ciała, SKUPC (autorska wersja robocza). Wyniki: Osoby chore na łuszczycę i atopowe zapalenie skóry ujawniły wyższe poczucie barierowości granic ciała niż osoby z IBS oraz wyższe poczucie przepuszczalności granic niż pozostałe grupy. Wyróżniły się wyższą niż chorzy z IBS koncentracją uwagi na powierzchni ciała oraz niższym w porównaniu z grupą zdrową i z IBS zaangażowaniem w wygląd i komfortem w dotyku. Nie znaleziono istotnych związków między poczuciem granic ciała i jego wymiarami a postawami wobec ciała, gdy dokonywano pomiaru w obrębie każdej z badanych grup. Zależności takie ujawniły się w łącznej grupie wszystkich badanych osób (zdrowych i chorych). Wnioski: Zebrane dane sugerują, że wymiary poczucia granic ciała (barierowość, przepuszczalność) różnicują osoby z objawami dermatologicznymi (łuszczyca, atopowe zapalenie skóry) od osób zdrowych i z objawami ze strony przewodu pokarmowego (IBS). Wymiary poczucia granic ciała mogą mieć znaczenie dla komfortu w dotyku, zaangażowania w wygląd i koncentracji uwagi na powierzchni ciała u osób z chorobami skóry. Zależności na tym polu wydają się przekraczać kontekst zdrowia i choroby. Uzyskane dane wymagają weryfikacji w dokładniejszej procedurze wnioskowania.