Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza porównawcza metod stosowanych w ocenie wrażliwości grzybów z rodzaju Candida na leki przeciwgrzybicze

Autor:
Alicja Budak, Małgorzata Zwolińska-Wcisło, Anna Bucka, Danuta Trojanowska, Bożena Bogusz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2002
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
83
Strona końcowa:
89
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby drożdżopodobne, wrażliwość in vitro, leki przeciwgrzybicze, porównanie metod
Czytaj

Wstęp: Wprowadzenie do praktyki laboratoryjnej różnych metod określających w warunkach in vitro wrażliwość grzybów drożdżopodobnych na leki przeciwgrzybicze spowodowało konieczność ich standaryzacji w celu uzyskania porównywalnych wyników. Cel pracy: Analiza porównawcza wrażliwości wybranej grupy szczepów Candida na leki przeciwgrzybicze przy zastosowaniu różnych metod stosowanych w diagnostyce mitologicznej. Materiał i metody: Określono wrażliwość na amfoterycynę B, 5-fluorocytozynę, ketokonazol, mikonazol i flukonazol 50 szczepów z gatunków: C. albi-cans (17), C. tropicalis (7), C. krusei (6) oraz C. glabrata (20). Zastosowano porównawczo metody rozcieńczeniowe: system ATB (bio-Merieux), Fungi-test (Sanofi Diagnostics Pasteur), oraz metody dyfuzyjne z zastosowaniem krążków (Mast Diagnostica), E-testy (AB Biodisk). Wyniki: Porównując wrażliwość szczepów z różnych gatunków Candida, stwierdzono różnice w zależności od zastosowanej metody, zwłaszcza w odniesieniu do gatunków ri\e-albicans. Niniejsze badania zwróciły uwagę na możliwość uzyskania fałszywie dodatniego wyniku przy oznaczaniu wrażliwości na flukonazol szczepów C. albicans oraz C. glabrata w zależności od metody. Wnioski: Niniejsze badania wskazały na trudności, z jakimi zespół laboratorium może zetknąć się przy interpretacji wyników. Analiza rezultatów badań potwierdziła wartość metod rozcieńczeniowych stosowanych do oceny wrażliwości szczepów na leki przeciwgrzybicze.