Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie olejku drzewa herbacianego i jego preparatów w skojarzonym leczeniu grzybic powierzchownych

Autor:
Jak-Kristan W. Klimmek, Roman Nowicki, Kornelia Szendzielorz, Mariola Kunicka, Remigius Rosentrit, Grzegorz Honisz, Wojciech Król
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2002
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
93
Strona końcowa:
96
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
olejek drzewa herbacianego, grzybica powierzchowna, leczenie skojarzone
Czytaj

Wprowadzenie: Leczenie skojarzone jest dobrze znanym sposobem pokonywania wad środków leczniczych z toksycznością włącznie, ponieważ połączenie z innym lekiem może umożliwić zmniejszenie dawki leczniczej i zwiększyć efekt terapeutyczny. Cel pracy: Celem podjętych badań była ocena skuteczności leczenia grzybic za pomocą olejku drzewa herbacianego i jego preparatów w skojarzeniu z obecnie stosowanymi lekami przeciwgrzybiczymi. Materiał i metody: Badaniami objęto 67 chorych z grzybicą powierzchowną. W diagnostyce wykorzystywano stałe podłoża Sabourauda {Sabouraud Gentamician Chloramphenicol agar Sabouraud Chloramphenicol Actidione agar) Mycoline firmy bioMerieux (Marcy-1'Etoile, Francja). W leczeniu zastosowano dwie grupy środków: leki przeciwgrzybicze - Lamisil (Terbinafine) lub flukonazol oraz olejek drzewa herbacianego i jego preparaty firmy MELALEUCA Poland sp. z o.o., Gliwice, Polska. Wśród badanych osób wyodrębniono dwie grupy: w grupie I byli chorzy otrzymujący doustnie 1 tabletkę na dzień leku przeciwgrzybiczego (24 chorych - flukonazol, 10 chorych - Lamisil), zaś w grupie II chorzy otrzymujący doustnie 1 tabletkę leku przeciwgrzybiczego (23 chorych - flukonazol, 10 chorych - Lamisil) i olejek drzewa herbacianego z jego preparatami. Preparaty te stosowano dwa razy dziennie - rano spray i zasypkę, wieczorem 100% olejek i krem antyseptyczny. Wyniki i wnioski: Skuteczność leczenia skojarzonego zwiększyła się z 56 do 88%. Przeprowadzone badania wykazały, iż olejek drzewa herbacianego i jego preparaty istotnie zwiększają skuteczność leczenia grzybic powierzchownych. Mogą stanowić one wartościowe uzupełnienie terapii ogólnej grzybic.