Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ podłoża na produkcję śluzu przez szczepy należące do wybranych gatunków grzybów z rodzaju Candida

Autor:
Maria Szymankiewicz, Grażyna Janicka, Ewa Sieradzka, Dorota Krawiecka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2002
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
97
Strona końcowa:
100
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, śluz, podłoże
Czytaj

Wprowadzenie: Zdolność do produkcji śluzu jest uważana za wskaźnik patogenności grzybów Candida. Cel pracy: 1. Porównanie częstości wytwarzania śluzu przez szczepy należące do wybranych gatunków grzybów z rodzaju Candida, 2. Ocena wpływu stężenia glukozy w bulionie Sabourauda i tryptozowo-sojowym na ujawnienie tej cechy u grzybów z rodzaju Candida. Materiał i metody: Badaniem objęto 151 szczepów Candida (109 - Candida albicans, 19 - Candida glabrata, 13 - Candida tropicalis i 10 - Candida parapsilosis) izolowanych z różnych materiałów klinicznych pobranych od pacjentów hospitalizowanych w dwóch bydgoskich szpitalach. Identyfikację do gatunku przeprowadzono przy użyciu systemu VITEK (bioMerieux). Wytwarzanie śluzu oceniano wg zmodyfikowanej metody Christensena w dwóch podłożach płynnych z różnymi stężeniami glukozy (bulion Sabourauda z 8% glukozą, bulion Sabourauda z 16% glukozą; bulion tryptozowo--sojowy z 8% glukozą, bulion tryptozowo-sojowy z 16% glukozą). Wyniki: Stwierdzono istotne statystycznie różnice w częstości wytwarzania śluzu przez szczepy z gatunku C. tropicalis w porównaniu z pozostałymi badanymi gatunkami: C. glabrata (p<0,00001), C. parapsilosis (p<0,004) oraz C. albicans (p<0,00001). Nie stwierdzono wpływu stężenia glukozy w podłożu płynnym Sabourauda i bulionie tryptozowo-sojowym na zdolność szczepów z gatunku C. albicans, C. tropicalis i C. parapsilosis do produkcji śluzu. Szczepy z gatunku C. glabrata znamiennie częściej produkowały śluz w podłożu płynnym Sabourauda z 16% glukozą niż w podłożu zawierającym 8% glukozę (p<0,00001). Wnioski: Stwierdzono różnice istotne statystycznie w częstości wytwarzania śluzu przez badane szczepy w zależności od przynależności do gatunku. Wzrost stężenia glukozy do 16% w podłożu płynnym Sabourauda miał wpływ na zdolność do wytwarzania śluzu przez szczepy z gatunku C. glabrata.