Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Związek optymizmu dyspozycyjnego z wybranymi wskaźnikami stylu życia osób pracujących w prewencji ryzyka sercowo-naczyniowego

Autor:
Barbara Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Honorata Piasecka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
255
Strona końcowa:
260
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
optymizm dyspozycyjny, styl życia, prewencja, ryzyko sercowo-naczyniowe, osoby pracujące
Czytaj

Wprowadzenie: Optymizm dyspozycyjny, będący miarą orientacji życiowej, pełni funkcje subiektywnych elementów stylu życia człowieka i stanowi swoisty regulator dla zachowań zdrowotnych związanych z aktywnością fizyczną, codziennym żywieniem, czy stosowaniem używek. Wzory zachowań zdrowotnych w sieci złożonych uwarunkowań socjokulturowych pozostają w związku z rozwojem globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego. Cel pracy: Określenie związku między optymizmem dyspozycyjnym osób pracujących a wybranymi czynnikami stylu życia, w tym wzorami zachowań związanych ze zdrowiem, czynnikami fizjologicznymi i biochemicznymi oraz czynnikami indywidualnymi w prewencji ryzyka sercowo-naczyniowego. Materiał i metodyka: Badania obserwacyjne przeprowadzono w maju 2008 roku w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Lublinie wśród 150 osób pracujących w wieku od 22 do 62 lat. Badania przeprowadzono przy użyciu kwestionariusza samooceny LOT-R, który ma wartość diagnostyczną dla dyspozycyjnego optymizmu. Wśród innych zmiennych określających styl życia badanych wykorzystano wskaźniki oceny zachowań zdrowotnych (IZZ), wzoru zachowania Typu A, oceny żywienia, BMI (body mass index), WC (waist circumference) oraz wskaźniki zaburzeń lipidowych (TC, HDL, LDL i TG) Wyniki: Poziom optymizmu w badanej grupie był niski ? 14,86?3,90 ? i mieścił się w granicach 5-6 stena. Stwierdzono istotną korelację poziomu LOT-R ze wszystkimi subskalami IZZ (p<0,001), cechą Rywalizacja (Typ A) (p<0,05), oceną żywienia (p<0,05), poziomem wykształcenia (p<0,05), poziomem wskaźnika BMI (p<0,05) oraz poziomem TG (p<0,05). Wzrost wskaźnika BMI, cechy Rywalizacja (Typ A) i spadek poziomu HDL korelował z niższym poziomem ogólnej orientacji życiowej. Wnioski: Optymizm dyspozycyjny pozostaje w istotnym pozytywnym związku z zachowaniami prozdrowotnymi, sposobem żywienia i utrzymaniem prawidłowej masy ciała oraz prawidłowymi wartościami triglicerydów.