Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zdalne telemetryczne monitorowanie chorych z wszczepionym urządzeniem do elektroterapii serca

Autor:
Beata Mańkowska, Michał Chudzik, Bożena Urbanek, Iwona Cygankiewicz, Andrzej Oszczygieł, Jerzy Krzysztof Wranicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
273
Strona końcowa:
281
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
telemonitoring, zdalne telemetryczne monitorowanie, urządzenie wszczepialne, kontrola parametrów urządzenia, wizyta kontrolna
Czytaj

Liczba pacjentów ze wszczepionymi stymulatorami serca (PM), stymulatorami z funkcją resynchronizacji (CRT-P), kardiowerterami-defibrylatorami serca (ICD) lub kardiowerterami-defibrylatorami z funkcją resynchronizacji (CRT-D) ciągle wzrasta. Pacjenci Ci wymagają regularnego sprawdzania poprawności działania urządzenia w poradniach kontroli tych urządzeń. Problem wydłużającej się kolejki pacjentów oczekujących na wizytę kontrolną mógłby być rozwiązany dzięki wprowadzeniu do standardów leczenia systemu zdalnego monitorowania parametrów urządzeń wszczepialnych. Liczne badania kliniczne dowodzą bezpieczeństwa, skuteczności i efektywności stosowania zdalnego monitorowania parametrów wszczepionego urządzenia. Telemetryczne monitorowanie urządzeń wszczepialnych umożliwia codzienny dostęp do informacji zbieranych w pamięci urządzenia, obserwację i szybką reakcję na nieprawidłowe parametry techniczne i kliniczne, a także pozwala ocenić efekty wprowadzonego leczenia. Technologia ta z jednej strony stwarza szanse na ograniczenie liczby wizyt, przynajmniej częściowo odciążając poradnie kontroli stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów serca, a z drugiej strony umożliwia częstszą i bardziej ścisłą kontrolę urządzeń. Ponadto badania pokazały, że zdalne monitorowanie pacjentów pozwala na zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu nasilenia objawów niewydolności serca i ograniczenie długości hospitalizacji. Istotne ograniczenia korzystania z telemonitoringu wynikają z braku krajowych i europejskich wytycznych regulujących etyczne, prawne i finansowe aspekty stosowania tej technologii wśród pacjentów ze wszczepialnymi urządzeniami do elektroterapii serca.