Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nagły zgon sercowy u chorych dializowanych

Autor:
Anna Tomaszuk-Kazberuk, Jolanta Małyszko, Włodzimierz J. Musiał
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
282
Strona końcowa:
286
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nagła śmierć sercowa, dializy, schyłkowa choroba nerek
Czytaj

Śmiertelność u pacjentów dializowanych jest bardzo wysoka i wynosi blisko 23% rocznie. Główną przyczyną zgonów jest nagła śmierć sercowa, związana z leżącymi u jej podłoża chorobami serca. Nagły zgon sercowy pozostaje ogromnym wyzwaniem w leczeniu chorych dializowanych. Podejmuje się wiele działań mających na celu redukcję częstości nagłych zgonów. Są to: leczenie farmakologiczne (?-blokery, statyny), rewaskularyzacja ? przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) oraz operacja pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG), zmiana trybu dializ (rodzaju oraz częstości dializ) oraz wszczepianie automatycznych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) w prewencji pierwotnej i wtórnej. Wyniki dotychczasowych badań dotyczących wszczepiania ICD, w większości retrospektywnych obserwacyjnych, są wątpliwe. Profilaktyka nagłego zgonu polega więc głównie na leczeniu chorób leżących u podłoża tego zjawiska. Z jednej strony, pacjenci powinni być szczegółowo edukowani na temat znaczenia przewodnienia oraz zawartości elektrolitów w pokarmach. Z drugiej strony, lekarze zobligowani są wdrażać optymalne leczenie farmakologiczne i zabiegowe zgodnie ze współczesną wiedzą. W grupie chorych dializowanych potrzebne są prospektywne randomizowane badania dotyczące skuteczności zarówno terapii farmakologicznej, jak i wszczepialnych automatycznych kardiowerterów-defibrylatorów, które wykażą, jakie działania przynoszą u pacjentów dializowanych wymierne korzyści.