Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Otyłość i zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży

Autor:
Piotr Wieniawski, Bożena Werner
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
292
Strona końcowa:
296
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
otyłość, zespół metaboliczny, dzieci, młodzież
Czytaj

Zespół metaboliczny, nazywany przez Kaplana ?śmiertelnym kwartetem?, do niedawna był rozpoznawany wyłącznie u osób dorosłych. Obecnie większość badań wskazuje, że procesy prowadzące do jego powstania mają swój początek już w dzieciństwie. Autorzy opisują gwałtowny wzrost otyłości u dzieci, który spowodował, że coraz częściej rozpoznaje się u nich nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe oraz nieprawidłową tolerancję glukozy, a nawet cukrzycę typu II. Zależność między występowaniem tego zespołu w okresie rozwojowym a zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych w wieku dorosłym nie budzi wątpliwości w świetle prowadzonych obecnie badań. W związku z powyższym w artykule podkreślono wagę badań przesiewowych i prewencji pierwotnej otyłości u dzieci. Autorzy zwracają uwagę na brak ujednoliconej definicji i różnice w wytycznych dotyczących rozpoznawania zespołu metabolicznego, co sprawia, że częstość występowania zespołu metabolicznego w populacji pediatrycznej jest trudna do oceny. W artykule przedstawiono zalecenia postępowania niefarmakologicznego i standardy leczenia farmakologicznego składowych zespołu u dzieci i młodzieży. Podkreślono rolę lekarza pediatry w rozpoznawaniu i leczeniu zespołu metabolicznego.