Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Autor:
Michał Simiera, Edyta Ćwiek, Piotr Lipiec
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
301
Strona końcowa:
305
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
aktualności kardiologiczne, nowości badań klinicznych
Czytaj

W artykule zaprezentowano rezultaty przeprowadzonych w ostatnim czasie badań klinicznych dotyczących długoterminowych korzyści z terapii resynchronizującej u pacjentów z blokiem prawej odnogi pęczka Hisa, wpływu zespołu metabolicznego oraz terapii statynami na progresję stenozy aortalnej, porównania dostępu podobojczykowego oraz udowego w prowadzeniu przezcewnikowej implantacji zastawki aorty, a także ryzyka ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów poddanych angiografii wieńcowej oraz zabiegom kardiochirurgicznym w krótkim odstępie czasu. Ponadto przedstawiono także wyniki badań nad rolą monocytów CD14++CD16+ w stratyfikacji ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, śmiertelnością i chorobowością u pacjentów przeżywających ostrą fazę infekcyjnego zapalenia wsierdzia, oceną wstępnej i przewlekłej odpowiedzi na terapię klopidogrelem oraz nad skurczową funkcją włókien podłużnych lewej komory u pacjentów z amyloidozą.