Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowe badania, nowe wyzwania - sesje Hot-line na Kongresie ESC 2012 w Monachium

Autor:
Urszula Cieślik-Guerra, Karina Wierzbowska-Drabik
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
306
Strona końcowa:
310
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba wieńcowa, wstrząs kardiogenny, migotanie przedsionków, stenoza aortalna, rozkurczowa niewydolność serca
Czytaj

Artykuł stanowi subiektywny wybór badań zaprezentowanych podczas sesji Hot-line na 60 Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w Monachium. Badania i rejestry wyselekcjonowane do tych prestiżowych debat koncentrowały się w szczególności na zapobieganiu, diagnostyce i leczeniu różnych postaci choroby wieńcowej, migotania przedsionków, chorób zastawkowych, przewlekłej niewydolności serca. Wiele z tych badań tematycznie wiązało się z tegorocznymi wytycznymi ESC. W pracy tej skupiono się na badaniach, które zdaniem autorek będą miały wpływ na przyszłe rekomendacje w kardiologii oraz będą stanowiły inspiracje nowych kierunków w nauce, jak PURE, FAST-MI, CORE 320, FAME 2, IABP-SHOCK II, PROTECT, TRILOGY ACS, WOEST, PRAGUE-12, GARY, PARAMOUNT, ALDO-DHF, ALTITUDE.