Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postępy kardiologii interwencyjnej - nowe badania kliniczne - 24th Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) Miami, 22-26.10.2012

Autor:
Jan Zbigniew Peruga, Radosław Kręcki, Michał Plewka
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
311
Strona końcowa:
313
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiologia inwazyjna, kongres TCT, zamykanie uszka lewego przedsionka, stenty
Czytaj

W pracy zaprezentowano najciekawsze doniesienia naukowe z największego na świecie spotkania kardiologów interwencyjnych ? TCT, które w tym roku miało miejsce w Miami (USA). Jak co roku obrady obfitowały w najwyższej klasy treści, zarówno naukowe, jak i praktyczne. Największe zainteresowanie wzbudziły oczekiwane z niecierpliwością wyniki randomizowanych badań RESPECT oraz PCI, dotyczących prewencji udarów niedokrwiennych przy użyciu zapinki WATCHMAN u pacjentów z migotaniem przedsionków. Wiele komentarzy towarzyszyło prezentacji wyników takich badań, jak MASTER, STEMI-RADIAL, POSEIDON czy ISAR-LEFT MAIN 2. Jednym z ważniejszych trendów tegorocznego TCT były także badania nad nowymi generacjami stentów z biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek lub całkowicie biodegradowalnymi platformami.