Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ostre zapalenie uchyłku Meckela u pacjenta po zawale ściany przedniej serca z uniesieniem odcinka ST. Przypadek czy powikłanie związane z terapią?

Autor:
Łukasz Figiel, Mateusz Jaśkowski, Przemysław Trzciński, Piotr Lipiec, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
314
Strona końcowa:
316
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
uchyłek Meckela, zapalenie otrzewnej, zawał mięśnia sercowego
Czytaj

Uchyłek Meckela, będący najczęstszą wadą wrodzoną w obrębie przewodu pokarmowego, powstaje w rezultacie nieprawidłowego zaniku przewodu pępkowo-jelitowego ok. 7 tygodnia życia płodowego. To niewielkie uwypuklenie ściany jelita cienkiego usytuowane jest w odległości 60-100 cm od zastawki krętniczo-kątniczej i nie daje zwykle żadnych dolegliwości. Nie mniej jednak zdarza się, że w wyniku obecności w jego strukturze tkanki ektopowej, niedrożności czy też innych trudnych do przewidzenia czynników, bezobjawowy do tej pory uchyłek w konsekwencji patologicznych zmian w jego obrębie może prowadzić do ostrych stanów chorobowych bezpośrednio zagrażających życiu pacjenta. Komplikacje takie mają na szczęście miejsce tylko u kilku procent chorych. W niniejszym artykule prezentujemy przypadek 49-letniego mężczyzny, u którego po 2 dniach pobytu w szpitalu z powodu zawału przedniej ściany serca z uniesieniem odcinka ST, rozwinęło się ostre zapalenie uchyłku Meckela. Przebieg obu tych chorób zdaje się nieoczekiwanie wskazywać na to, że zapalenie uchyłku Meckela wystąpiło nie jako samodzielny stan, ale jako powikłanie związane z rozpoczętym wcześniej leczeniem zawału mięśnia sercowego. Decyza o interwencji chirurgicznej i resekcji zapalnie zmienionego uchyłku Meckela przy utrzymanej podwójnej terapii przeciwpłytkowej była ryzykowna, jednak okazała się jak najbardziej uzasadniona i najprawdopodobniej pozwoliła na uratowanie choremu życia. Uzyskano zadowalający efekt długofalowy.