Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Tamponada serca u pacjentki z zespołem MAS i chłoniakiem

Autor:
Jerzy Rekosz, Katarzyna Kamińska, Renata Mączyńska-Mazuruk
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2012
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
317
Strona końcowa:
319
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tamponada serca, echokardiografia, zespół MAS, choroba nowotworowa
Czytaj

Płyn w osierdziu może być wynikiem urazu lub wielu schorzeń. W pracy przedstawiono przypadek 70-letniej chorej z zespołem MAS. Podczas jednego z epizodów omdleń doszło do urazu m.in. klatki piersiowej. Badanie echokardiograficzne ujawniło obecność płynu w worku osierdziowym. Pierwotnie przyjęto etiologię pourazową tamponady. Analiza wyników badań wykonanych w dalszych etapach pozwoliła ustalić, iż powodem zmian w osierdziu była choroba nowotworowa. Konsekwentnie prowadzona diagnostyka pozwoliła na rozpoczęcie specjalistycznego leczenia chłoniaka.