Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Mikrosporiaza skóry owłosionej i gładkiej jako problem epidemiologiczny i terapeutyczny

Autor:
Joanna Kolinek
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2002
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
105
Strona końcowa:
109
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
mikrosporiaza, patogeneza, objawy kliniczne, epidemiologia, terapia
Czytaj

Przedstawiono patogenezę i objawy kliniczne grzybicy drobnozarodnikowej skóry owłosionej i gładkiej. Zwrócono uwagę na nietypowy przebieg u pacjentów z zaburzeniami odporności. Omówiono problemy związane z szerzeniem się choroby oraz aktualne dane epidemiologiczne. Podkreślono konieczność współpracy pomiędzy służbami medycznymi i weterynaryjnymi, niezbędnej do osiągnięcia skutecznego leczenia i profilaktyki. Przedstawiono możliwości i problemy terapeutyczne, wskazując, że jedynie leczenie ogólne jest efektywną formą terapii w mikrosporiazie skóry owłosionej.