Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Echokardiografia 2012 ? nowoczesne techniki obrazowania. Gdzie jesteśmy?

Autor:
Ewa Szymczyk, Piotr Lipiec, Błażej Michalski, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
34
Strona końcowa:
40
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
echokardiografia 3D, echokardiografia kontrastowa, odkształcenie, echokardiografy kieszonkowe
Czytaj

Współczesna echokardiografia oprócz klasycznych technik obrazowania dysponuje wciąż rozwijającymi się zaawansowanymi metodami, takimi jak: echokardiografia trójwymiarowa w czasie rzeczywistym, pozwalająca na kompleksową ocenę struktur wewnątrzsercowych, echokardiografia kontrastowa, ułatwiająca wizualizację granic między krwią a tkankami serca oraz umożliwiająca ocenę perfuzji miokardium, czy też tkankowa echokardiografia doplerowska i metoda śledzenia markerów akustycznych pomocne w ilościowej ocenie regionalnej funkcji mięśnia sercowego. Dzięki postępowi technologicznemu możliwa stała się echokardiograficzna diagnostyka pacjenta nie tylko w warunkach oddziału kardiologicznego, ale także podczas monitorowania skomplikowanych zabiegów naprawczych, a dodatkowo dzięki miniaturyzacji urządzeń elektronicznych również w trakcie szybkiej, skróconej oceny chorych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy dotyczącego nowych technik echokardiograficznych z uwzględnieniem ich zastosowania w praktyce klinicznej oraz związanych z nimi ograniczeń.