Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Podskórny wszczepialny kardiowerter-defibrylator ? nowa alternatywa dla pacjentów zagrożonych nagłym zgonem sercowym?

Autor:
Artur Klimczak, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
41
Strona końcowa:
44
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ICD, kardiowerter-defibrylator, nagły zgon sercowy
Czytaj

Standardem postępowania w grupie pacjentów zagrożonych nagłym zgonem sercowym jest leczenie przy pomocy wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora. Ten rodzaj leczenia związany jest jednak z istotnym ryzykiem powikłań tak okołozabiegowych, jak i odległych. Mając na uwadze ograniczenia i potencjalne ryzyko, jakie niesie wszczepienie układu ICD z elektrodą endokawitarną, warto pamiętać o istniejącej alternatywie, jaką stanowi całkowicie podskórny układ ICD. Poniższa praca przybliża ten sposób postępowania leczniczego u pacjentów mających wskazania do implantacji defibrylatorów, a także omawia korzyści oraz ograniczenia tej metody leczenia.