Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Krioablacja jako metoda leczenia zaburzeń rytmu serca

Autor:
Katarzyna Holcman, Renata Pacholczak, Ewa Cuper, Ewa Gramatyka, Tomasz Senderek, Jacek Lelakowski, Jacek Majewski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
45
Strona końcowa:
49
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
krioablacja, arytmie, krioablacja balonowa
Czytaj

Przezskórna ablacja jest inwazyjną metodą leczenia zaburzeń rytmu serca. Najczęściej wykorzystywanym źródłem energii jest prąd o częstotliwości radiowej, a skuteczność zabiegu jest zależna od rodzaju arytmii. Z powodu związanych z nim powikłań rozwijane są inne potencjalnie przydatne źródła energii. Prekursorskie doniesienia o cechach krioablacji pochodzą z połowy XX wieku, kilkadziesiąt lat później wykonano pierwsze zabiegi przezskórne. Jest to procedura opierająca się na wpływie hipotermii i zamarzania na żywotne tkanki. Zrozumienie składających się na nią mechanizmów i zjawisk na poziomie histologii, a także na poziomie komórkowym i molekularnym pozwala na optymalne wykorzystanie tej metody w praktyce klinicznej. Rozwój technologii i ciągłe poszerzanie wskazań do tego zabiegu budzi ponadto potrzebę poznania chronologii i architektoniki powstającego podczas krioablacji ogniska (cryolesion) oraz czynników wpływających na jej rezultaty. Aktualnie stosuje się technikę balonową w leczeniu migotania przedsionków. Krioablacja punktowa jest natomiast wykorzystywana w terapii częstoskurczu nawrotnego w węźle przedsionkowo-komorowym, zespołów preekscytacji, a także podejmowane są próby zastosowania tej techniki w leczeniu częstoskurczu komorowego. Ponadto krioablacja jest używana w śródoperacyjnym zaopatrywaniu ognisk arytmogennych. W artykule zaprezentowano wyniki aktualnych badań nad skutecznością tej techniki oraz ryzykiem powikłań, jakie za sobą niesie.