Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaskoczenia i oczekiwane rezultaty: przegląd najnowszych badań klinicznych prezentowanych podczas Sesji Naukowych American Heart Association, Los Angeles, USA, 4-7.11.2012

Autor:
Marcin Dominiak, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
61
Strona końcowa:
67
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
AHA 2012, choroba wieńcowa, ostry zespół wieńcowy, ostra niewydolność serca
Czytaj

Na ostatnim zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association), który odbywał się w Los Angeles w Californii (USA) podsumowano doniesienia z zakresu szeroko pojętej prewencji, diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Przedstawiamy subiektywny wybór najważniejszych badań, dotyczących: leczenia przeciwpłytkowego (ASPIRE, ARCTIC oraz subanaliza badania TRILOGY), porównania strategii leczenia wielonaczyniowej choroby wieńcowej (FREEDOM), zastosowania kwasów omega 3 w prewencji wystąpienia migotania przedsionków (OPERA), leczenia kolchicyną we wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych (LoDoCo), wpływu suplementacji witamin na występowanie chorób sercowo-naczyniowych (PHS II), oceny wpływu serelaksyny w ostrej niewydolności serca (RELAX-AHF) oraz nowych strategii hipolipemizujących z użyciem przeciwciała AMG 145 (RUTHERFORD) i dalcetrapibu.