Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: MikroRNA jako nowe biomarkery chorób układu sercowo-naczyniowego ? przegląd aktualnych doniesień

Autor:
Dawid Miśkowiec, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
69
Strona końcowa:
72
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
mikroRNA, choroby układu serowo-naczyniowego, biomarkery
Czytaj

MikroRNA (miRNA) są małymi, niekodującymi cząsteczkami RNA. Ich główną funkcją w organizmie jest kontrola potranskrypcyjnej ekspresji genów przez wpływ na proces translacji białek lub destabilizację swoistych dla nich mRNA. Liczne doniesienia w ostatnim czasie wskazują, że miRNA mogą być wydzielane przez komórki do przestrzeni zewnątrzkomórkowej i mogą krążyć we krwi w postaci bardzo stabilnych form. Odkrycie krążących miRNA oraz coraz liczniejsze doniesienia o konkretnych stanach chorobowych układu sercowo-naczyniowego, którym towarzyszą ich jakościowe i ilościowe zmiany w krążeniu, otwierają wiele możliwości wykorzystania krążących miRNA, zarówno w diagnostyce, jak i prognozowaniu ryzyka. Na podstawie przeprowadzonych badań największego potencjału wykorzystania miRNA w praktyce klinicznej upatruje się w stanach chorobowych przebiegających z ostrym niedokrwieniem mięśnia sercowego oraz w niewydolności krążenia (HF). Z opublikowanych dotychczas badań wynika, że w ostrym niedokrwieniu miokardium wzrasta ekspresja takich miRNA, jak: miRNA-1, miRNA-21, miRNA-133a, miRNA-146a, miRNA-208a oraz miRNA-499. Natomiast w przebiegu HF obserwowano wzrosty poziomu miRNA-423-5p i obniżenie miRNA-126. Odkrycia te ogniskują w ostatnim czasie uwagę licznych badaczy nad potencjalnym wykorzystaniem oznaczeń miRNA w codziennej praktyce klinicznej i mogą pomóc udoskonalić aktualnie stosowane procesy diagnostyczno-terapeutyczne.