Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktualności kardiologiczne ? nowości badań klinicznych

Autor:
Karolina Loga, Bartosz Wójcik, Piotr Lipiec
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
73
Strona końcowa:
76
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
aktualności kardiologiczne, nowości badań klinicznych
Czytaj

W artykule omówiono rezultaty opublikowanych w ostatnim czasie badań klinicznych dotyczących funkcjonowania serca wcześniaka w dorosłym życiu, ciąży u kobiet po wymianie zastawki aortalnej, rokowania u pacjentów z wrodzonym skorygowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych i prawidłowym położeniem trzewi (situs solitus) oraz u pacjentów z współistniejącym ich przełożeniem (situs inversus), zajęcia serca w przebiegu zapalenia naczyń związanego z zakażeniem HCV oraz pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej wykonywanej w trakcie godzin dyżurowych. Przedstawiono także wyniki badań na temat wartości rokowniczej rezerwy przepływu wieńcowego u pacjentów z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa, stosowania kolchicyny we wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych oraz leczenia przeciwzakrzepowego po przezskórnym wszczepieniu zastawki aortalnej.