Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Pozytywny wpływ treningu fizycznego na jakość życia 92-letniej pacjentki z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca

Autor:
Damian Skrypnik, Maciej Cymerys, Danuta Pupek-Musialik
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
80
Strona końcowa:
82
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, trening fizyczny
Czytaj

Przewlekła niewydolność serca (PNS) jest znacznym problemem epidemiologicznym ? cierpi na nią 10 milionów Europejczyków. Średni wiek populacji pacjentów wynosi 74 lata. W powszechnej opinii w PNS przeciwwskazany jest wszelki wysiłek fizyczny. Jednak właściwy trening wpływa pozytywnie na stan zdrowia, jakość życia, poprawia tolerancję wysiłku i klasyfikację PNS w skali NYHA (New York Heart Association). Powyższe korzyści dotyczą również pacjentów geriatrycznych. Obecnie PNS jest wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej. Prezentujemy przypadek 92-letniej pacjentki hospitalizowanej w Klinice Chorób Wewnętrznych z powodu zaostrzenia PNS. Jej ogólny stan zdrowia w dniu przyjęcia był średni. PNS została oceniona na III stopień w skali NYHA. Wykonano panel badań dodatkowych. Oceniono aktywność pacjentki w skali Barthel (15/100 punktów) oraz codzienne umiejętności w skali ADL (Activities of Daily Living ? Skala Oceny Podstawowych Czynności Życia Codziennego) (0/6 punktów). Wdrożono trening fizyczny podzielony na 14 zajęć. Składał się z siadów, pionizacji z balkonikiem, chodzenia z balkonikiem, ćwiczeń czynnych wspomaganych, ogólnousprawniajacych i oddechowych. Po ukończeniu treningu ogólny stan zdrowia pacjentki był dobry i stabilny. Zaobserwowano wzrost tolerancji wysiłku. Stwierdzono poprawę wyników badań dodatkowych pacjentki oraz poprawę jej aktywności (90/100 pkt. w skali Bartel) i codziennych umiejętności (5/6 pkt. w skali ADL). W dniu wypisu z Kliniki PNS została oceniona na II stopień w skali NYHA.