Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wieloośrodkowa analiza wartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c) w populacji dzieci polskich z długim okresem trwania cukrzycy typu 1: badanie grupy PolPeDiab

Autor:
Przemysława Jarosz-Chobot, Joanna Polańska, Małgorzata Myśliwiec, Agnieszka Szadkowska, Wojciech Fendler, Halla Kamińska, Miron Chumiecki, Beata Mianowska, Ilona Techmańska, Beata Sztangierska, Wojciech Młynarski on behalf PolPeDiab study group
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
4
Strona początkowa:
125
Strona końcowa:
129
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
HbA1c, cukrzyca typu 1, dzieci, kontrola metaboliczna
Czytaj

Wprowadzenie: Oznaczenie wartości HbA1c w surowicy krwi jest złotym standardem oceny stopnia wyrównania metabolicznego cukrzycy. Zgodnie z wiarygodnymi dowodami naukowymi (Evidence Based Medicine) prawidłowa kontrola metaboliczna cukrzycy zmniejsza częstość występowania przewlekłych powikłań. Cel pracy: Ocena HbA1c u dzieci z długo trwającą cukrzycą typu 1 (T1DM). Materiał i metody: Analizą objęto dane pochodzące z lat 2006-2009. Oceniono 7783 oznaczeń HbA1c u 996 dzieci (w tym 465 dziewcząt) z T1DM, leczonych w 3 ośrodkach w Polsce (Gdańsk, Łódź, Katowice). Średni wiek pacjentów wynosił 13,04?3,43 roku. Średni czas trwania cukrzycy wynosił 6,93?2,33 roku. Wyniki: Całkowite średnie stężenie HbA1c wynosiło 7,6?1,5% (w grupie 2-5 lat: 7,0?0,8%, 6-10 lat: 7,1?1,0%, 11-19 lat: 7,8?1,7% ), bez istotnych statystycznie różnic w odniesieniu do płci. Stężenie HbA1c znacząco wzrastało wraz z wiekiem i czasem trwania T1DM. Wartości HbA1c różniły się między ośrodkami. 455 (55,7%) dzieci uzyskało stabilny stopień wyrównania cukrzycy, ze stężeniem HbA1c <7,5%. 110 (13,5%) dzieci uzyskało stężenia HbA1c >9%. Średnią wartość HbA1c ?6,5% uzyskano u 150 dzieci (18,4%). Wnioski: U więcej niż 50% dzieci w Polsce z długo trwającą cukrzycą typu 1 osiągnięto międzynarodowe wartości docelowe wyrównania glikemii; jednak krajowe wartości docelowe glikemii osiąga jedynie 18% z nich. Wiek, czas trwania cukrzycy typu 1 oraz regionalne różnice w leczeniu cukrzycy znacząco wpływają na wartości HbA1c.