Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Allometryczna ocena zmiennych somatycznych

Autor:
Romuald Stupnicki, Paweł Tomaszewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
4
Strona początkowa:
143
Strona końcowa:
146
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
alometria, proporcje ciała, zaburzenia wzrastania, ocena antropometryczna
Czytaj

Powszechnie stosowany, zwłaszcza w klinikach, sposób oceny prawidłowości budowy ciała polega na odnoszeniu poszczególnych pomiarów do odpowiednich średnich wartości, znalezionych dla populacji w danym wieku. Podstawą takiego podejścia jest błędne założenie, że poszczególne części ciała, a więc i ich wymiary, rozwijają się niezależnie od siebie. Innym ze sposobów oceny proporcji ciała jest wyliczenie stosunku poszczególnych jego części do wysokości czy masy ciała, przy czym ocena prowadzona w ten sposób może być obarczona dużym błędem ze względu na nieliniowy charakter zależności analizowanych cech. W niniejszej pracy przybliżono alternatywny sposób oceny proporcji ciała, tzw. metodę skalowania allometrycznego, oraz przedyskutowano podstawowe zagadnienia związane z doborem punktów odniesienia w ocenie relacji zmiennych somatycznych. Jak wykazano, metoda allometryczna stanowi bardzo precyzyjne narzędzie oceny relacji cech somatycznych co ma ogromne znaczenie w klinice zaburzeń rozwojowych.