Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Pierwotna prewencja cukrzycy typu 1. Stan obecny i perspektywy

Autor:
Renata B. Wąsikowa, Aleksander Basiak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
4
Strona początkowa:
147
Strona końcowa:
152
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, pierwotna prewencja, krewni pacjentów z cukrzycą typu 1, komórki regulatorowe Tregs
Czytaj

Autorzy przedstawili przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego pierwotnej prewencji cukrzycy typu 1. Podkreślili dramatyczny wzrost nowych zachorowań na cukrzycę, którą określono mianem epidemii XXI wieku. W ostatnio prowadzonych badaniach wykazano, że wzrost nowych zachorowań jest szybszy niż się spodziewano i dotyczy szczególnie cukrzycy typu 1 (type 1 diabetes ? T1D) u dzieci do lat 5. Z tego powodu, jak zaznaczają autorzy dotychczas opublikowanych prac, wzrasta również konieczność skutecznej prewencji T1D. W chwili obecnej realizowanych jest, w różnych fazach badań klinicznych, kilkadziesiąt programów dotyczących prewencji pierwotnej T1D. Opracowanie i prowadzenie programów naukowych dotyczących skutecznej prewencji uważa się obecnie za priorytetowe. W Polsce prowadzone są również tego typu badania w ramach programów międzynarodowych, które trwają od 2002 r., a zakończenie ich zostało przewidziane jest na rok 2017. Możliwa jest obecnie identyfikacja osób z genetycznym ryzykiem zachorowania na T1D. Godne podkreślenia są niezwykle ciekawe próby zastosowania w terapii komórek regulatorowych ? T-regulatory cells (Tregs), szczególnie uzyskiwanych z krwi pępowinowej noworodków.