Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Napady patologicznej senności dziennej u 11-letniej dziewczynki leczonej ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu po zakończonym leczeniu z powodu czaszkogardlaka

Autor:
Maria Korpal-Szczyrska, Dorota Birkholz, Maja Okońska, Małgorzata Pawłowicz, Józef Szczyrski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2012
Tom:
18
Numer:
4
Strona początkowa:
158
Strona końcowa:
162
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
hormon wzrostu rekombinowany, czaszkogardlak, senność wzmożona, dzieci
Czytaj

11-letnia dziewczynka z wielohormonalną niedoczynnością przysadki po zakończonym leczeniu czaszkogardlaka, leczona substytucyjnie hormonami kory nadnerczy, tarczycy, hormonem wzrostu i syntetycznym analogiem wazopresyny, została przyjęta na Oddział Endokrynologii Dziecięcej z powodu napadów patologicznej senności w ciągu dnia. Zabieg usunięcia guza mózgu przebyła w wieku 7 lat z następową radioterapią na obszar okolicy nadsiodłowej (5400 cGy). W 10 r.ż. do prowadzonej substytucji hormonalnej dołączono ludzki rekombinowany hormon wzrostu (rGH). Po 4 miesiącach od rozpoczęcia leczenia rGH matka zauważyła u dziecka występowanie okresowych epizodów patologicznej senności w ciągu dnia, które miały tendencję do pogłębiania się. MRI mózgowia nie wykazało progresji zmian. Po 10 miesiącach stosowania rGH pacjentka została przyjęta do kliniki celem wyjaśnienia przyczyny nasilającej się senności dziennej. Wykluczono zaburzenia elektrolitowe i hormonalne. W trakcie hospitalizacji stwierdzono bardzo liczne napady bezdechu nocnego trwające do kilkunastu sekund ze spadkiem saturacji O2 do 60%. Wykazano obecność bardzo dużych migdałów podniebiennych, których wielkość uniemożliwiała ocenę tylnej ściany gardła. Pacjentkę zakwalifikowano do zabiegu usunięcia migdałków, po którym ustąpiły zarówno napady nocnego bezdechu, jak i epizody zasypiania w ciągu dnia. Wystąpienie bezdechów nocnych z kompensacyjnymi epizodami patologicznej senności dziennej u dziewczynki autorzy pracy wiążą z leczeniem hormonem wzrostu, który w trakcie jego stosowania doprowadził do znacznego przerostu migdałków. Wnioski: Zespół zaburzeń snu z bezdechami nocnymi i następową sennością dzienną może wystąpić u dzieci leczonych substytucyjnie rGH. Dzieci leczone hormonem wzrostu powinny podlegać okresowej kontroli laryngologicznej.