Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy zakażenia skóry grzybami strzępkowymi nadal są problemem u zwierząt towarzyszących?

Autor:
Bożena Dworecka-Kaszak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2012
Tom:
19
Numer:
4
Strona początkowa:
133
Strona końcowa:
136
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, grzybice, zwierzęta
Czytaj

Wprowadzenie: Grzyby należące do różnych morfologicznie grup są często odpowiedzialne za zmiany skórne. Cel pracy: Celem pracy była charakterystyka grzybów odpowiedzialnych za zakażenia skóry u zwierząt towarzyszących oparta ona ich morfologii. Materiał i metody: Zbadano ogółem 5341 próbek pobranych od zwierząt cierpiących na zapalenie skóry (2400 przypadków) i zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego, otitis externa (2941 przypadków) w ciągu ostatnich 10 lat. Grzyby izolowane jako jedyny czynnik etiologiczny zmian skórnych podzielono na dwie grupy: (i) drożdże i drożdżopodobne oraz (ii) grzyby strzępkowe, takie jak dermatofity i pleśnie. Wyniki: Częstość izolacji grzybów należących do różnych grup morfologicznych zmieniała się na przestrzeni ocenianych lat. Początkowo dominowały zakażenia grzybami drożdżopodobnymi izolowanymi jako jedyny czynnik etiologiczny grzybicy skóry, później obserwowano, że zakażenia drożdżakami stawały się rzadsze niż zakażenia grzybami strzępkowymi Wnioski: Po raz pierwszy w Polsce opisano, że grzyby z rodzaju Alternaria mogą być odpowiedzialne za zapalenie skóry u zwierząt. Grzyby M. pachydermatis były najczęściej izolowane jako czynnik etiologiczny grzybiczego otitis externa u zwierząt. Inaczej w zakażeniach skóry, gdzie grzyby z rodzaju Malassezia były izolowane rzadziej niż grzyby należące do rodzaju Candida, których odsetek izolacji wzrósł w badanym okresie.