Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena występowania kolonizacji/zakażeń grzybiczych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Specjalistycznym w Krakowie

Autor:
Marianna Tokarczyk, Bożena Bogusz, Danuta Trojanowska, Magdalena Węglowska-Jędryka, Wojciech Mudyna, Elżbieta Sankiewicz, Paweł Nowak, Alicja Budak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2012
Tom:
19
Numer:
4
Strona początkowa:
137
Strona końcowa:
142
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, epidemiologia, układowe zakażenia grzybicze
Czytaj

Wprowadzenie: Od ponad 20 lat notowany jest na całym świecie stały wzrost występowania zakażeń grzybiczych. W oddziałach intensywnej terapii 18% infekcji wywołują grzyby z rodzaju Candida. Cel pracy: Ocena częstości występowania kolonizacji/zakażeń grzybiczych wśród chorych hospitalizowanych od 2008 do 2011 r. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. Materiał i metody: Analizie poddano 895 materiałów klinicznych pobranych od 471 pacjentów. Najczęściej badano aspirat tchawiczy, rzadziej mocz, krew, plwocinę i inne. Izolację grzybów, identyfikację oraz oznaczenie lekowrażliwości wykonano przy użyciu metod konwencjonalnych oraz automatycznych (BacT/Alert 3D, Vitek 2 Compact) firmy bioMérieux Polska Sp. z o.o. Wyniki: Grzyby wyizolowano od 441 osób (93,6%). W okresie od 2008 do 2011 r. wzrósł odsetek materiałów klinicznych, z których hodowano grzyby, w tym aspiratów tchawiczych, odpowiednio z 85,4 do 90,5 oraz z 70,9 do 87,8. Wyniki badania ilościowego aspiratów tchawiczych potwierdziły, że grzyby występujące u chorych ? najczęściej w stężeniu ?104 CFU/ml (77,4%) ? kolonizowały drogi oddechowe. W stężeniu patologicznie znamiennym ? ?106 CFU/ml ? były izolowane, zarówno z aspiratu tchawiczego, jak i z moczu, tylko u pojedynczych pacjentów (od 5 do 10 izolatów). Najczęściej hodowano gatunki C. albicans, C. glabrata, C. krusei. Wnioski: W okresie prowadzonych badań odnotowano wzrost liczby pacjentów, u których obecność grzybów potwierdzono badaniem mikologicznym. Wzrosła częstość izolacji grzybów z aspiratów tchawicznych w stężeniu wskazującym na wynik patologicznie znamienny.