Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktywność przeciwgrzybicza syntetycznych pochodnych allicyny ? kontynuacja badań

Autor:
Urszula Nawrot, Ewa Zaczyńska, Anna Czarny, Vira Lubenets, Elena Karpenko
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2012
Tom:
19
Numer:
4
Strona początkowa:
143
Strona końcowa:
146
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
syntetyczne analogi allicyny, Candida, Cryptococcus, Trichosporon, Geotrichum
Czytaj

Wprowadzenie: Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń grzybiczych oraz problemy terapeutyczne wynikłe ze stosowania klasycznych antymikotyków (toksyczność; ograniczone spektrum aktywności, naturalna i nabyta oporność) istnieje potrzeba opracowania nowych, bezpiecznych i skutecznych związków, zwalczających te infekcje. Jednym z fitopreparatów charakteryzujących się właściwościami przeciwgrzybiczymi, jest allicyna, związek siarkoorganiczny, znajdujący się w czosnku. Naturalna allicyna jest związkiem nietrwałym i dlatego podejmowane są próby opracowania jej syntetycznych pochodnych. W poprzedniej pracy wykazano aktywność przeciwgrzybiczą dwóch syntetycznych tiosulfonatów, zawierających fluor. Obecnie przedstawiono aktywność trzech kolejnych związków, estrów kwasu tiosulfonowego. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie in vitro cytotoksyczności i określenie działania przeciwgrzybiczego trzech syntetycznych analogów allicyny. Materiał i metody: Cytotoksyczność syntetycznych tiosulfonatów badano in vitro na ludzkich komórkach płuc linii A549 i mysich fibroblastach L929. Aktywność przeciwgrzybiczą oznaczano metodą mikrorozcieńczeniową, wg protokołu M-27-A3 (CLSI, USA). Wyniki: Badane tiosulfonaty wykazywały słabe właściwości cytotoksyczne i silne działanie przeciwgrzybicze. Spektrum aktywności związków C1 i C3 obejmowało C. neoformans, T. asahii, G. capitatum oraz większość badanych gatunków Candida, włączając C. krusei. Związek C2 działał słabiej, jednak wykazywał silną aktywność wobec C. inconspicua i C. parapsilosis. Wnioski: Pochodne allicyny w stężeniu poniżej 30 ?g/ml hamowały wzrost większości testowanych szczepów grzybów.