Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Grzyby występujące w powietrzu na szlakach górskich masywu Czarnej Góry. Doniesienie wstępne

Autor:
Rafał Ogórek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2012
Tom:
19
Numer:
4
Strona początkowa:
147
Strona końcowa:
153
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, zanieczyszczenia powietrza, szlaki górskie
Czytaj

Wprowadzenie: Grzyby w powietrzu występują w postaci bioaerozoli i zachowują w nim swój potencjał infekcyjny. Mogą one powodować infekcje, wydzielać mikotoksyny oraz powodować dolegliwości górnych dróg oddechowych w postaci alergii. Cel pracy: Określenie stopnia zanieczyszczenia zarodnikami grzybów powietrza na szlaku górskim, w zależności od wysokości nad poziomem morza w różnych terminach badań. Materiał i metody: Materiał do badań stanowiło powietrze pobrane z 6 miejsc na szlakach Czarnej Góry. Analizę powietrza przeprowadzono metodą zderzeniową (urządzenie Air Ideal 3P). Badania były realizowane w dwóch terminach: 10.09.2011 i 3.05.2012 r. Wyniki: Czystość mikologiczna powietrza była zróżnicowana i zależała od miejsca pomiaru i terminu badań. Pod koniec okresu letniego wyizolowano więcej grzybów z powietrza niż pod koniec okresu wiosennego. Najczęściej izolowanym rodzajem grzyba w obu terminach badań był Cladosporium. Wnioski: Liczba i skład gatunkowy grzybów izolowanych z powietrza zależał od wysokości nad poziomem morza, terminu badań i podłoża hodowlanego. Pod koniec lata powietrze masywu Czarnej Góry charakteryzowało się większą liczbą grzybów niż pod koniec wiosny. W obu terminach badań dominowały grzyby, które mogą powodować alergie. Liczba grzybów uzyskanych z powietrza nie była zagrożeniem dla zdrowych turystów.