Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie wiedzy w podejmowaniu decyzji o poddaniu się zabiegowi rekonstrukcji przez kobiety leczone z powodu raka piersi

Autor:
Emilia Mazurek
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Rok:
2012
Tom:
15
Numer:
4
Strona początkowa:
166
Strona końcowa:
170
ISSN:
1505-6732
Słowa kluczowe:
rak piersi, rekonstrukcja piersi, wiedza, podejmowanie decyzji
Czytaj

Biopsychospołeczny model zdrowia zakłada, że człowiek wywiera wpływ na swoją kondycję psychofizyczną. W przypadku choroby może zatem brać czynny udział w procesie zdrowienia i odzyskiwania kontroli nad swoim ciałem. Podjęcie decyzji o poddaniu się zabiegowi rekonstrukcji piersi przez pacjentkę leczoną z powodu raka piersi jest ważnym momentem w procesie leczenia, ponieważ umożliwia kobiecie wywieranie wpływu na przebieg terapii i wygląd swojego ciała. Decyzja ta powinna być przejawem wolności chorej. By jednak taką była, niezbędne jest upowszechnianie wiedzy na temat możliwości odtworzenia piersi, stosowanych metod ingerencji chirurgicznej i ich konsekwencji, korzyści wynikających z zabiegu, ale również zagrożeń z nim związanych. W artykule przedstawiono przegląd badań dotyczących procesu podejmowania decyzji o poddaniu się leczeniu rekonstrukcyjnemu przez pacjentki ze zdiagnozowanym rakiem piersi. Podkreślono znaczącą rolę lekarzy, Amazonek i reprezentantów mediów w upowszechnianiu wiedzy na temat zabiegów odtwórczych oraz wymieniono priorytetowe zadania wymagające realizacji przez te trzy grupy.