Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zapalne komórki dendrytyczne naskórka w różnych fazach atopowego zapalenia skóry

Autor:
Edyta Felcyn, Kinga Polasik, Krystyna Romańska-Gocka, Waldemar Placek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
5
Strona końcowa:
9
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
atopowe zapalenie skóry, komórki dendrytyczne, komórki Langerhansa, IDEC
Czytaj

Wprowadzenie: Komórki dendrytyczne odgrywają istotną rolę w rozwoju atopowego zapalenia skóry. Wśród nich wyróżniają się dwie populacje ? komórki Langerhansa oraz zapalne komórki dendrytyczne naskórka (IDEC). Sygnały wysyłane przez nie kierują przebiegiem AZS, powodując przejście z fazy ostrej do przewlekłej i zaostrzanie stanu zapalnego. Populacje tych komórek dendrytycznych różnią się między sobą zestawami receptorów powierzchniowych. Dla komórek Langerhansa charakterystycznym jest CD207 (langeryna), natomiast dla zapalnych m.in. CD11b, CD11c, CD36 i CD206. Cel pracy: Głównym zadaniem było wykrycie i policzenie zapalnych komórek dendrytycznych naskórka (IDEC) w wycinkach skóry pochodzących od osób z atopowym zapaleniem skóry, przy okazji także komórek Langerhansa. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono z użyciem podwójnej immunofluorescencji. Wykorzystano 25 wycinków skóry pochodzących od osób z atopowym zapaleniem skóry ? 13 w fazie ostrej i 12 w przewlekłej. Kontrolę ujemną stanowiło 13 wycinków od zdrowych osób. Wykonano preparaty mikroskopowe i zastosowano przeciwciała anty-CD1a i anty-CD207, oraz przeciwciała wtórne sprzężone z TRITC i FITC, skierowane odpowiednio przeciwko przeciwciałom anty-CD1a i anty-CD207. Wyznakowane komórki były liczone na 1 mm granicy skórno-naskórkowej. Wyniki: Komórek dendrytycznych w atopowej skórze było więcej w porównaniu ze zdrową. Wykryto komórki dendrytyczne w skórze właściwej z AZS, których w zdrowej nie ma. Obszary świecenia TRITC i FITC były takie same we wszystkich preparatach i nie można było zidentyfikować zapalnych komórek dendrytycznych. Liczba komórek dendrytycznych u osób z AZS w fazie ostrej i przewlekłej nie różniła się znacząco. Wnioski: Zastosowana metoda nie pozwoliła na wykrycie zapalnych komórek dendrytycznych. Aby zidentyfikować je poprawnie, należałoby wykonać badania z użyciem innych przeciwciał.