Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Emocje i obawy doświadczane w związku z poważną chorobą a ocena własnej sytuacji życiowej i pozycji społecznej

Autor:
Teresa Rzepa, Ryszard Żaba, Oliwia Jakubowicz, Beata Szramka-Pawlak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2013
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
10
Strona końcowa:
15
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
kiła, adaptacja społeczna, choroby przenoszone drogą płciową
Czytaj

Wprowadzenie: Kiła to poważna, stresująca i stygmatyzująca choroba, przenoszona głównie drogą płciową. W ostatnich latach odnotowuje się stosunkowo dużą liczbę zachorowań. Prawdopodobnie ma to związek ze zwiększoną migracją ludności oraz z częściej podejmowanymi ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Cel pracy: Analiza różnic w zakresie oceny funkcjonowania społecznego osób chorych na kiłę i zdrowych. Materiał i metody: W okresie od lutego 2009 do kwietnia 2011 r. przeprowadzono psychologiczne badania porównawcze dotyczące chorych na kiłę i osób zdrowych. Uczestniczyło w nich 42 chorych na kiłę oraz 62 osoby zdrowe. Wyniki: Zarówno osoby chore na kiłę, jak i zdrowe uznały choroby przenoszone drogą płciową za najbardziej wstydliwe. W zakresie emocji i uczuć przeżywanych w związku z własną poważną chorobą, osoby chore wskazały na wstyd, niepokój i zakłopotanie, natomiast osoby zdrowe ? na niepokój, lęk i smutek. Osoby chore na kiłę obawiały się nawrotu choroby, plotek oraz bycia ciężarem dla najbliższych, zaś osoby zdrowe ? niedołężności. Osoby chore na kiłę oceniły aktualną sytuację życiową w sposób zróżnicowany, natomiast zdrowe ? niemal wyłącznie pozytywnie. Chorzy na kiłę uznali za niższą swą pozycję w rodzinie, w miejscu pracy i w grupie towarzyskiej, w porównaniu z osobami zdrowymi. Wnioski: Uzyskane wyniki przeważnie potwierdziły różnice w zakresie doświadczeń emocjonalnych i oceny aktualnej sytuacji życiowej oraz pozycji społecznej, zachodzące między osobami chorymi na kiłę i zdrowymi. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują nie tylko na konieczność odpowiedniej komunikacji między lekarzem a pacjentem zarażonym chorobą przenoszoną drogą płciową, lecz również na potrzebę opracowania i wdrożenia projektu edukacyjnego, ukierunkowanego na uformowanie adekwatnych postaw społecznych wobec tego rodzaju chorób.